Menu

Số tiền tối thiểu có thể nhận được khi rút bảo hiểm xã hội một lần hiện nay?

Cập nhật: 13/05/2024
Lượt xem: 0

Bảo hiểm xã hội một lần là gì? Điều kiện để được rút bảo hiểm xã hội một lần?

Bảo hiểm xã hội một lần là một hình thức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên bằng việc cho rút toàn bộ số tiền bảo hiểm mà người này có thể được hưởng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, những trường hợp sau đây có thể được thực hiện rút bảo hiểm xã hội một lần:

- Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Số tiền tối thiểu có thể nhận được khi rút bảo hiểm xã hội một lần hiện nay là bao nhiêu?

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Vì vậy, số tiền rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không có mức tối thiểu cụ thể, giá trị nhỏ nhất của số tiền được rút phụ thuộc vào số tiền mỗi tháng người lao động lựa chọn để trích ra đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm.

Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng là một trong những trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT được sửa đổi bởi Thông tư 18/2022/TT-BYT những bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần bao gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Ngoài các bệnh trên, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn cũng là nhóm đối tượng được rút bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, để tránh bỏ sót những đổi tượng cần được sự giúp đỡ về mặt tài chính khi xảy ra biết cố, pháp luật về bảo hiểm bên cạnh hình thức liệt kê cụ thể bệnh thì đã theo hướng xác định khả năng lao động của một người để cho phép thực hiện thủ tục rút bảo hiểm một lần.

Có thể bạn quan tâm