Menu

Các vụ việc tiêu biểu

Cập nhật: 05/04/2019
Lượt xem: 0

Các vụ án tiêu biểu

1. Vụ án " Tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" theo Khoản 3 Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Luật sư tham gia với vai trò là Luật sư bào chữa cho Bị cáo.

2. Vụ án Kinh doanh thương mại: "Tranh chấp hợp đồng tín dụng". Luật sư tham gia bảo vệ cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

3. Vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 3 Điều 357 Bộ Luật Hình sự tham gia với vai trò là Luật sư bào chữa cho Bị cáo.

4. Vụ án "Ly hôn, con chung,tài sản". Luật sư tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn.

5. Vụ án " Tranh chấp Hợp đồng sản xuất và lắp dựng sàn cầu đi bộ" Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn.

6. Vụ án " Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan tổ chức" theo quy định tại Khoản 1 Điều 341 Bộ Luật Hình sự tham gia với vai trò là Luật sư bào chữa cho Bị cáo.

7. Vụ án" Dâm ô đối với trẻ em" quy định tại Điều 116 Bộ Luật Hình sự Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích Hợp pháp cho người Bị hại.

8. Vụ án" Tranh chấp quyền sử dụng đất" Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích Hợp pháp cho nguyên đơn.

9. Vụ án"Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" quy định tại Điều 202, Khoản 1 Bộ Luật Hình sự tham gia với vai trò là Luật sư bào chữa cho Bị cáo.

10. Vụ án" Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ Luật Hình sự tham gia với vai trò là Luật sư bào chữa cho Bị cáo.

11. Vụ án" Vi phạm quy định  về tham gia giao thông đường bộ"  theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người Bị hại.

Có thể bạn quan tâm