Menu

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Cập nhật: 13/06/2017
Lượt xem: 0

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo đó là những quy định về hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức

1. Đối với việc sản xuất vàng trang sức, vàng mỹ nghệ:

Nghị định quy định Ngân hàng nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, vàng mỹ nghệ trong trường hợp:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

2. Đối với việc sản xuất, kinh doanh vàng miếng

Nghị định đã quy định về điều kiện để được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, như sau:

2.1. Đối với Doanh nghiệp:

a) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

c) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

d) Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

đ) Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2.2. Đối với Tổ chức tín dụng:

a) Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

b) Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

c) Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

3. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng nhà nước

Nghị định đã quy định về những loại giấy phép mà Ngân hàng nhà nước sẽ quản lý cấp và thu hồi, gồm có:

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

b) Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

c) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

d) Giấy phép mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định.

đ) Giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

 

 

Có thể bạn quan tâm