Menu

Những lợi ích khi chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Cập nhật: 21/06/2017
Lượt xem: 0

Những lợi ích khi chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi là sản phẩm đã quan chế biến công nghiệp có nguồn gốc từ thực vật, động vật, vi sinh vật, hóa chất , khoáng chất cung cấp cho vật nuôi các chất dinh dưỡng nhằm đảm bảo cho hoạt động sống, sinh trưởng phát triển và sinh sản. 
Với chăn nuôi, thức ăn được coi là nguyên liệu cho sản xuất. Chúng có nhiệm vụ là cung cấp thức ăn, đặc điểm và tín hữu hiệu của thức ăn chăn nuôi sẽ quyết định tính chất đặc điểm và năng suất sản phẩm ngành chăn nuôi. Việc kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi là điều rất cần thiết cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
Kiểm tra chất lượng của các loại cám trước khi đưa ra thị trường
 Với chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà ngước.
 Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chứng nhận và công bố hợp quy là thực hiện theo đúng quy định pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó việc chứng nhận và công bố hợp quy , từ đó doanh nghiệp có thể đạt được các hiệu quả kinh doanh như : dùng để chứng minh với người chăn nuôi, với công đồng rằng sản phẩm thức ăn chăn nuôi lưu hành trên thị trường của doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho vật nuôi sử dụng cũng như người sử dụng các sản phẩm thực phẩm chăn nuôi bằng thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp. Khi đó sản phẩm sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn và có được chỗ đứng trên thị trường , từ đó cho thấy sức tiêu thụ của sản phẩm tốt hơn nhờ vào niềm tin của khách hàng.
 Đối với người tiêu dùng, việc chứng nhận hợp quy góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung thông qua việc tạo ra các sản phẩm thưc ăn chăn nuôi an toàn thực phẩm an toàn.
 Với việc đăng ký sản phẩm thức ăn chăn nuôi là căn cứ để cơ quan nhà nước kiểm soát chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi lưu hành trên thị trường.
 Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là công cụ, căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi lưu hành trên thị trường.
 

 

Có thể bạn quan tâm