Menu

Tài chính Ngân hàng

Cập nhật: 16/06/2017
Lượt xem: 0

Tài chính ngân hàng

Văn phòng luật sư Daiwa Lawfirm hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động và giao dịch của họ. Hiện tại Daiwa Lawfirm đang tập trung vào các lĩnh vực dưới đây:

• Tư vấn giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

• Tư vấn hợp đồng vay, cho thuê tài chính, tài trợ vốn: Trong các hợp đồng này công ty luật Intraco sẽ xem xét và tư vấn các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam, đảm bảo lợi ích các bên tham gia trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, quản lý ngoại hối, quản lý các khoản vay nước ngoài.

• Tư vấn về người vay: Daiwa Lawfirm hỗ trợ ngân hàng có được đầy đủ thông tin pháp lý hơn để tăng khả năng thu hồi nợ với mỗi khoản vay

• Thu nợ và cơ cấu nợ: Daiwa Lawfirm đảm bảo các giao dịch mua bán nợ là hợp pháp được công nhận và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.Daiwa Lawfirm cũng hỗ trợ bên cho vay thu hồi nợ như phát mại tài sản đảm bảo hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng cần thiết để thu hồi nợ.

• Tư vấn về hợp đồng ISDA, và các giao dịch liên quan đến ISDA.

• Soạn thảo hồ sơ giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm. Mọi hồ sơ liên quan đến giao dịch này được Daiwa Lawfirm soạn thảo với mức cẩn trọng cao nhất, đảm bảo cho bên được bảo đảm có thể lấy lại được các quyền lợi trong trường hợp phải thanh lý khi đến hạn.

Qúy khách có điều gì thắc mắc tư vấn luật hay có nhu cầu sử dịch vụ của Daiwa Lawfirm chúng tôi vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật TNHH Hoàng Hải Anh và Cộng Sự

Tel: 024 3822 8696/ 024 3822 8688

Có thể bạn quan tâm