Menu

Tòa án nhân dân tối cao xác định các vụ việc được coi là hòa giải thành

Cập nhật: 04/04/2019
Lượt xem: 0

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 59/TANDTC-PC năm 2019 hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.

Theo đó, vụ việc được coi là hòa giải thành, đối thoại thành nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Qua hòa giải, đối thoại, các bên thỏa thuận được toàn bộ các vấn đề phải giải quyết;

  • Qua hòa giải, đối thoại, các bên thỏa thuận được một hoặc một số vấn đề, các vấn đề còn lại không yêu cầu tòa án giải quyết;

  • Hòa giải ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn mà sau khi hòa giải, vợ chồng đoàn tụ;

  • Hòa giải ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn mà sau khi hòa giải, vợ chồng thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

  • Qua hòa giải, đối thoại, người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

Có thể bạn quan tâm